Akce rok 2016

 • 25.02.2016     Beseda Seniorklubu s Kronikářem

Místní Seniorklub Kunín se v knihovně sešel na milém posezení s místním kronikářem panem Bronislavem Novosadem.

 • 27.02.2016    MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_pro_deti_2016/

 • 10.03.2016 Posezení s vedením Seniorklubu (mezinárodní den žen)

Projekce pořádaných akcí v okolních obcích - zhodnocení našich akcí

 

 • 15.03.2016 MŠ - Žabičky v knihovně

Naši předškoláčci zavítali do knihovny s obrovským dárkem pro paní knihovnici. Děti samy vyrobili velký obrázek, který bude umístěn v prostorech naší knihovny.

Beseda měla téma Zelené jaro - povídali jsme si o jaru, o zvířátkách a samozřejmě o knížkách.

Děti také plnily úkol, který jim zadala paní učitelka.

 

 • 22.03.2016 Školní družina v knihovně

Dvě oddělení družiny si přišly do knihovny vyslechnout besedu na téma Pohádka. Děti měly také za úkol rozpoznat písničky, které zazněly jak jinak než v pohádkách. Děti dokázaly, že jsou přeborníky a pohádek - znalí. Už se těšíme na další besedování.

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Beseda_-_Pohadky_Druzina_2016

 

 • PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ - KNIHOMOLNÍ ÚTERKY

Opět jsme se snažili zpestřit prázdninové období tzv. knihomolními úterky. Celkem čtyři úterky v období prázdnin (12. 7., 26. 7., 9. 8. a 30. 8. 2016), jsme si zpříjemnili tvořením a hraním her. Čerpali jsme převážně z knih, jež jsou nám k dispozici v místním fondu.

První knihomoly jsme tvořili vlastní bludiště a také jsme si hráli na rybáře. Pak následovala soutěž v postavení nejvyššího komínu z nafouknutých balónků.

Druhé knihomoly jsme vyzkoušeli mnoho pokusů. Některé se i zdařily. Knihovna přežila ve zdraví :)

Třetí knihomoly byly ve znamení sportu. Pro naše aktivity jsme využili prostor místního výletiště a také školního hřiště.

Čtvrté knihomoly byly vodní. V knihovně jsme malovali vodovými barvami a poté jsme se přesunuli opět do prostor výletiště, kde jsme měli nejrůznější soutěžní aktivity spojené s vodou.

 

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Knihomolni_uterky_2016/

 • 26.8.2016  Knihospaní - stanování

Na poslední prázdninový pátek 26. 8. 2016 jsme opětovně v rámci knihovny uspořádali spaní v knihovně. Nespali jsme přímo v knihovně, ale v prostorech místního výletiště, kde jsme si postavili celkem devět stanů. Po setmění byl přichystán program, kdy děti po skupinkách putovaly po světýlkách za kamarády z knížek. Čekala na ně čarodějnice Hexenpóra, Pipi Punčocha a také Harry Potter. Putovníci odpovídali na dané otázky, za které pak dostali několik korálků. Společnými silami poté navlékali náhrdelník, který patřil zatoulané Mořské Panně. Ta děti obdarovala sladkou odměnou. Poté si všechny pohádkové bytosti s námi i zatancovaly.

Jelikož jsme byli nuceni naši diskopárty ukončit, pokračovali jsme vypravováním příběhů u šlehajících plamenů ohně a společně jsme si přečetli knížku „O hrůzném padouchu Manfredovi“. O půlnoci děti zalezly do svých stanů a dospěláci drželi stráž až do ranních hodin.

Ráno sladká snídaně, úklid a alou domů.

 

Příště opět na shledanou se těší Vaše knihovna a spolu sní také další dobrovolníci

Děkujeme všem 19-ti dětským účastníkům a také jejich rodičům za pomoc při výstavbě stanů a také děkujeme nejen maminkám, jež napekly mnoho dobrůtek. Děkujeme pořadatelům a spolupořadatelům a také paní fotografce.

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Knihospani_stanovani_26.8.2016/

 

 • 12.11.2016  Páni kluci

Sportovní klání autíček na dálkové ovládání se uskutečnilo v sobotu 12.11.2016 v prostorech před ZŠ Kunín.

Den byl sychravý, ale i přes nepřízeň počasí se nás sešlo 19 startujících.

Bylo uděleno celkem devět medajlí ve třech věkových kategoriích a jedna medajle pro jednoho odvážlivce dospěláka, který trasu také zdolal společně s dětmi.

Odpoledne bylo zpestřeno díky jednomu z tatínků, který některé z dětí také povozil. I takové silné vozy jsme mohli na letošních Pánech klucích shlédnout :)

Děkujeme všem za přízeň a opět někdy příště se na Vás opět Těšíme

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Pani_kluci_2016/

 • 17.11.2016  Den obce - lampionový průvod - ohňostroj

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Lampionovy_pruvod_2016/

 

 • 3.12.2016  Mikulášské odpoledne

Na místním výletišti za Kinem bylo pořádáno Sdružením rodičů společně s Obcí Kunín odpoledne plné zážitků. Vypouštění balónků, návštěva z nebe a pekla, drobné občerstvení, minijarmark, promítání filmu "Rok na vsi" a hlavně slavnostní otevření dětského hřiště.

 

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Mikulasske_odpoledne_2016/

 

 • 14.12.2016 Česko zpívá koledy

foto:kun-in.rajce.idnes.cz/Cesko_zpiva_koledy_2016/