Akce rok 2015

 • 29.01.2015     Tvoření vysvědčení pro paní učitelku

( V rámci projektu už jsem čtenář - Knížka por prvňáčka) při příležitosti rozdávání prvního vysvědčení našim prvňáčkům, jsme si s naší knihovnou přišli děti vyzkoušet jak jinak - hlavně ze čtení. Připravili jsme si velké vysvědčen, do kterého děti vepisovali známky pro svou paní učitelku. 

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/tvoreni_vysvedceni_pro_pani_ucitelku_2015/

 • 28.02.2015    MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Maskarni_ples_pro_deti_2015

 • 26.03.2015 Velikonoční návštěva školní družiny  

( V rámci projektu už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka). Beseda na téma velikonoce.

foto: www.rajce.idnes.cz/upload/photo

 • 03.04.2015 Velikonoční pečení

Již třetí velikonoční pečení se konalo opět v prostorech osvětové besedy. Perníčky jsme připravovali ve spolupráci s místním Seniorklubem. Tatínkové se zdokonalovali v pletení tatarů.

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Velikonocni_peceni_2015

 • 30.04.2015 Pálení čarodějnice Máni Kulhavé

Dne 30.4.2015 jsme opět oslavili Filikojakubskou noc, jak jinak než upálením naší již tradiční Máni Kulhavé. Zavedením vstupného 20,-Kč bez masek jsme se snažili docílit toho, aby se vícero lidí zapojilo do čarodějnického klání a podpořili nás tím, že přijdou také v maskách. Děkujeme proto všem čarodějnicím a kouzelníkům, kteří se zúčastnili.

Třetí pálení čarodějnic bylo opět provázeno nejrůznějšími soutěžemi nejen pro děti. Za splnění soutěžních úkolů bylo vylosováno a ohodnoceno 10 výherců. Všechny děti pak dostaly po nalezení správných klíčů ke kouzelnému pytli sladkou odměnu.

Jako každým rokem, tak i letos jsme ocenili nejlepší čarodějnici (Malá a Velká), které letos získali medaile s titulem Miss čarodějnice.

Čarodějnický punč se nám opravdu povedl. Vařili jsme všichni společně a snad nikomu v přísadách nevadily hadí ocásky, myší drápky nebo lidské bulvy.

Doufejme, že příští rok se opět všichni čarodějové a čarodějnice potkáme J. Samozřejmě ve větším osazenstvu.

NEZBÝVÁ NEŽ PODĚKOVAT VŠEM POŘADATELŮM, POMOCNÍKŮM, VÝPŮJČITELŮM  A ÚČASTNÍKŮM, KTEŘÍ NÁS JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM PODPOŘILI.

 DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ PŘI NEJRŮZNĚJŠÍCH AKCÍ.

Foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Carodejnice_paleni_duben_2015/

 • 04.06.2015 Pasování prvňáčků na čtenáře

Letošní rok již podruhé proběhlo i u nás Pasování prvňáčků na čtenáře. Přítomni byli také páťáci, kteří se loučí s prvním stupněm povinné školní docházky a malí prvňáčci četli příběh, ve kterém měli páťáci hledat neobvyklosti. Prvňáčci byli moc šikovní a čtení se jim opravdu dařilo. Přítomni byli samozřejmě KRÁL S KRÁLOVNOU, kteří pasování prováděli. Každý prvňáček se podepsal pod slib rytíře řádu čtenářského a poté dostal kartičku do knihovny na jeden rok zdarma (rok 2016), šerpu a krásnou knížku od spisovatele Jiřího Žáčka ODEMYKY ZAMYKY z projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Jen pro informaci pan Jiří Žáček získal za své celoživotní dílo Zlatou stuhu.

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 20 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

více informací na www.zlatastuha.cz/

Foto z pasování: kun-in.rajce.idnes.cz/Pasovani_prvnacku_na_ctenare_2015/

 • 05.06.2015 Pochod Kunínem

První pochod byl uskutečněn v pátečním odpoledni. Počasí nám přálo, sluníčko pražilo a my jsme od budovy obecního úřadu putovali okruhem cihelna Kunín, pískovna, hliník, hřbitov a zámecký park. Tradu jsme zdolali za cca 2,5 hodiny. Všichni ve zdraví jsme zakončili den opečením buřtů v zámeckém parku. Den se povedl, výklad byl uchvacující a všichni byli spokojeni. Nemůžeme také zapomenout na sladké občerstvení, které nám zajistil Seniorklub Kunín. Již se těšíme na další setkání.

Foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Pochod_Kuninem

 • 10.06.2015 SOUTĚŽ VESNICE ROKU

Dne 10.6.2015 k nám přivítala komise soutěže Vesnice roku, do které jsme se již druhým rokem přihlásili. V roce 2014 jsme získali ocenění Bílou stuhu za zapojení dětí a mládeže do života v obci a s ní také dotaci ve výši 600 tis. Kč.

Letošní rok se opět pokoušíme o získání titulu. Den byl překrásný, prezentace přichystána. Zapojilo se mnoho spolků, které se na přípravách aktivně zapojili. Prezentace se uskutečnila pod stanem v zámeckém parku. Na uvítanou si předseda hodil v místní kuželně Kunínskou koulí do kuželek symbolizujících obce regionu, které se do soutěže v našem regionu zapojili také. Shoz všech kuželek zajišťovaly pracovnice OÚ, které v pravou chvíli zatáhly za připravené provázky. Kunín tudíž ještě nevědomky hned z počátku převálcoval své protivníky :)

Poté již byl zahájen pestrý program, formou prezentace, na stolech pohoštění zajištěné místními podnikateli a spolky. Následovala chvilka pro seznámení s naší obcí a životem v ní, formou nástěnek.

Poté porota shlédla náš kostel, krátce si poslechli překrásný zpěv našich děvčat a půtování pokračovalo jízdou veteránů na hřbitov, poté krátká zastávka ve stájích Kubrický a pak již naše knihovna na OÚ. Jelikož se naše obec bohužel prozatím nemůže pyšnit budovou obecního úřadu, byly porotě doslova nasazeny růžové brýle. Ty se líbily tak, že si je porota ponechala. Po shlédnutí knihovny jsme se pomocí koloběžek dopravili do místní ZŠ na prohlídku zahrady poznání a poté děti připravily část programu z badatelské školičky. Poté jsme se s porotou rozločili.

Teď již nezbývá než čekat na vyjádření

Foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Vesnice_roku_2015/

 

 • 13.06.2015 Hry bez hranic - Kunínské

Sobotní parní odpoledne patřilo Hrám bez hranic ve stylu Hawai. Počasí bylo opravdu skoro jako na Hawai. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev po cca 6 soutěžících. Program byl pestrý, hudba excelentní, pro děti zajištěn skákací hrad a koníci pony hop. Děti měly zajištěno malé osvěžení v palm beach (mini bazénky s palmovím).

Družstva plnila rozmanité úkoly u kterých jsme se všichni skvěle bavili. Pauzu nám vyplnil taneční kroužek našich žákyň ze základní školy v Kuníně pod vedením paní učitelky Baďurové, při kterém jsme si zatančili společně :)

První místo obsadilo družstvo Matrix, na druhém se umístili Sousedé a na třetím Myslivci. Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další soutěžní klání.

Foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Hry_bez_hranic_Kuninske/

 • 28.10.2015 Drakiáda

foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Drakiada_2015/

 • 14.11.2015 "Páni kluci"

V sobotu odpoledne se opět uskutečnily závody autíček na dálkové ovládání. Počasí nám dovolilo závodit venku a plně jsme využii také školní hřiště. Pro všechny závodníky byl připraven kvíz, při kterém jsme si zopakovali základní pravidla bezpečnosti na silnicích.

 

NEJLEPŠÍ ZÁVODNÍCI:

1. MÍSTO - JAKUB ZDRÁHAL

2. MÍSTO - DOMINIK BABOR

3. MÍSTO - BORIS BŘEZINA

 

Blahopřejeme všem výhercům a děkujeme všem závodníkům a také závodnicím.

Těšíme se v dalším roce na viděnou

Foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Pani_kluci_2015

 


 • 17.11.2015 Lampiónový průvod Den obce

Foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Lampionovy_pruvod_-_2015

 

 • 4.12.2015 Mikulášská disko

Foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Mikulasska_disko_2015

 

 • 5.12.2015 Mikulášský Jarmark

Foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Mikulassky_Jarmark_prosinec_2015

 

 • 9.12.2015 Česko zpívá koledy

Foto: kun-in.rajce.idnes.cz/Cesko_zpiva_koledy_2015