Akce rok 2017

 • 8.2. - 10.2.2017     Revize knihovního fondu

V knihovně proběhla revize knihovního fondu, kdy byl překontrolován stav knižních titulů a jeho zařazení do čtenářských kategorií. Nápomocni byli pracovníci Novojičínské knihovny a také pracovníci obecního úřadu. Knihovna děkujie za pomoc při přípravě i při samotné revizi a následně pak při opětovném úklidu knihovny.

 • 17.02.2017    NÁVŠTĚVA ZASTUPITELŮ OBCE PALKOVICE

V obci Palkovice zvažují dát své knihovně nový kabátek - z tohoto důvodu se k nám přijelo podívat pro inspiraci Palkovické zastupitelstvo. Jak pan Místostarosta napsal byla návštěva pro jejich stranu inspirativní.

Jsme rádi, že se naše knihovna líbí a přejeme mnoho úspěchů při realizaci do Palkovic.

 • 21.02.2017 BESEDA POVODNĚ

Příznačně v období přicházející jarní oblevy jsme se v naší knihovně sešli na besedě na téma povodně. Zástupce humanitární organizace Člověk v tísni, pan Jelínek si připravil zajímavý výklad o příčinách povodně, které souvisejí s dlouhodobým hospodařením s vodou v krajině, o protipovodňových opatřeních, o rizicích povodně a následném odstraňování škod, ale hovořil také o tom, jak se na povodeň připravit z dlouhodobého hlediska s cílem eliminovat možné škody. Dozvěděli jsme se například co je to tzv. povodňová paměť. Povodňová paměť je období, po jehož uplynutí lidé, kteří povodeň zažili, na ni „zapomenou“ a špatné vzpomínky se obrousí. Uvádí se, že toto období trvá sedm let. Zkusili jsme si také vyjmenovat nejdůležitější kroky, které je potřeba udělat, když se dozvíte, že na evakuaci máte pouhých 30 minut.

 • 25.02.2017 MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Dne 25. února jsme uspořádali v místní tělocvičně základní školy - Maškarní karneval pro děti. Celkově se dostavilo 281 osob (mimo pořadatele). Po celý den hrál DJ Machy a program zajišťovala Vendula (Ostřanská) Pavlicová [Zumba s Vendou https://www.zumbasvendou.cz/]. Ihned na začátku si školní družina připravila taneční vystoupení. Děti, převážně z druhé třídy, nám předvedly, jak to umí, na parketě rozbalit J. Navštívili nás Mickey a Minnie a také Mimoň a všichni společně se zapojili do našeho maškaření a soutěžení.

Každý dětský návštěvník dostal koblížek od Sdružení rodičů. Nechyběla také tombola, která obsahovala cca 150 cen. Masky byly opravdu překrásné a musíme pochválit všechny účinkující. Hodnotili jsme celkem 9 masek. Děti byly rozděleny u vstupu do tří věkových kategorií a v každé z kategorií byly vybrány 3 nejlepší. Hodnocení masek prováděli moderátoři dne. Vendulka Zumbulka navíc ohodnotila tři nejlepší tanečníky, kteří dostali také malou odměnu. Všem oceněným mnohokrát gratulujeme a těšíme se v dalším roce opět na viděnou.

Velké poděkování patří všem, jež se zapojili do našich příprav ať již tomboly, sálu apod. Sponzoři byli mnohdy štědří a za jejich podporu taktéž děkujeme. Velký dík patří škole, obci, pořadatelům a všem, kteří se zapojují k pomoci bez jakékoliv povinnosti.

 

fotodokumentace: kun-in.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_pro_deti_2017/

 • 16.3.2017 SENIORKLUB PROMÍTÁNÍ FILMU ROK NA VSI

Místní Seniorklub pořádal v naší knihovně pravidelné setkání všech členů. Při této příležitosti byl promítán filmový sestřih s názvem Rok na vsi o naší obci Kunín.

www.youtube.com/watch?v=SAYyWzJeGro

 

 • 21.3.2017 VERNISÁŽ VÝSTAVA POODŘÍ

Pan Vladimír Tuček uspořádal výstavu svých fotografií na téma Poodří. Fotografie patřily místům jež si zasluhují zvěčnit dle slov autora.

 • 23.3.2017 NÁVŠTĚVA MŠ SLUNÍČKA

Naši nejmenší se přišli seznámit s prostory knihovny. Jelikož si pořídili knihovnu (nábytek) do svého oddělení, přišli porovnat jak to chodí ve "velké" knihovně.

 • 23.3.2017    ČERNÁ KRONIKA ANEB ZE SOUDNÍCH SÍNÍ

Našim kunínským seniorům, byla představena kniha výše uvedeného názvu, jež vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, která formou dvanácti příběhů  informuje o základních zásadách bezpečného chování a nejčastějších případech páchaných na seniorech.

Do prostor místní, Obecní knihovny v Kuníně, kde se beseda uskutečnila dorazilo 22 osob.

Zástupce Policie ČR pan Tomáš Zbranek (kunínský rodák), poutavým výkladem zaujal naše převážně letité spoluobčany, které seznámil se základními pravidly bezpečnosti. Došlo také na názorné ukázky a byly uřesněny mnohé dotazy.

 • 28.3.2017     NÁVŠTĚVA ŠKOLNÍ DRUŽINY NA TÉMA POODŘÍ

Naše děti se v knihovně mohly seznámit s fotografiemi místní krajiny. Probíhající výstava s názvem Poodří byla doplněna o informace o této chráněné krajinné oblasti, která je našim domovem. Hledali jsme společnými silami v mapách a zábavnou formou jsme si oživili místo, kde žijeme.

 • 1.4.2017     PEČENÍ PERNÍČKŮ V OSVĚTOVÉ BESEDĚ

V místní Osvětové besedě jsme pořádali již páté velikonoční pečení perníčků. Dětem šlo válení těsta a vykrajování od ruky, tatínkové pletli pomlázky a jelikož nám počasí opravdu přálo, využili jsme prostory sportoviště a výletiště a aprílové sobotní odpoledne jsme si společně užili

 • 30.4.2017     PÁLENÍ ČARODĚJNIC

V neděli 30.4.2017 jsme uspořádali další čarodějnický rej. Naši nejmenší měli v programu dne zdolat pět soutěží – skládaní komínu ze slov nebo barev, netopýří kuželky, zasáhnout pavouky šipkami, najít předměty v kyblících a vyzkoušet si za letu trefit strašidlo.

Za soutěže bylo vylosováno deset výherců. Ti dostali sladkou odměnu. Nesmělo chybět vaření čarodějnického punče a vyhlášení nej… čarodějky.

Opětovně bylo také přichystáno hledání pokladu. Děti plnily úkoly a hledaly a hledaly. Nakonec našly poklad a všichni byli odměněni balíčkem a zlatými dukáty.

Zlatým hřebem večera bylo upálení naší Máni Kulhavé. Opravdu byla již pětkráte upálena. Stále se ale vrací - asi se jí u nás v Kuníně líbí J

Akce se účastnilo cca 200 dospělých a cca 120 dětí. Jsme rádi, že se nám podařilo zpříjemnit slunečné nedělní odpoledne.

 

 • 3.6.2017     DĚTSKÝ DEN

Za desatero horami a desatero řekami … na hřišti TJ Sokol Kunín pořádal jednou pan Král se svými rádci velikou oslavu nazvanou Dětský den.

Všechny děti z okolí, a hlavně ty z našeho překrásného Kunína zavítaly do těchto prostor, aby oslavily svůj velký svátek. Nechyběly ani pohádkové bytosti Mach a Šebestová, Bob a Bobek, Jeníček s Ježibabou z Perníkové chaloupky, Včelka Mája, Červená Karkulka, Indiáni, Mlynář, Princezny, Šmoulové a Rybáři J

Po celý den zajišťoval hudbu náš oblíbený DJ MACHY. Přivítali jsme jako každoročně Drsňáka KOKA, který již tradičně spadl do stroje na výrobu bonbónů, a naše děti mu pomohly s vysvobozením.

Hlavním představením bylo vystoupení dětí ze Střediska volného času Fokus v Novém Jičíně s názvem Rope skipping (roup skipink) - nebo-li sportovní skákání přes švihadlo. Poté si děti mohly vyzkoušet tvoření megabublin. Bublin bylo po celý den opravdu mnoho. Bublinkovací přístroj jel naplno a dokonce i všechny děti jako odměnu za soutěžení dostaly bublifuk a mnoho dalších drobností.

Nesmělo chybět Kolo štěstí, bohaté občerstvení a hlavně zábava pro děti. K dispozici bylo využití skákacího hradu a malého kolotoče. Novinkou v letošním roce bylo zapojení Rybářského spolku Kunín. Ti na místním rybníku zajistili ukázku rybářství, kdy si děti mohly vše „osahat“. V kádi plavala i živá rybka /možná byla i zlatá … kdoví/ A KDO JÍ POŠEPTAL PŘÁNÍ?!? Třeba se mu vyplní … :)

 

fotodokumentace: kun-in.rajce.idnes.cz/Detsky_pohadkovy_den_2017/

 • 9.6.2017     PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

 Knihovnice místní knihovny společně s panem Králem a Královnou a také rytířem v brnění,  zavítali do první třídy naší základní školy. Vyzkoušeli jsme prvňáčky, zda již opravdu znají všechna písmenka a zda jsou již zdatnými čtenáři. Děti byly šikovné a za jejich snahu byly všechny pasovány na čtenáře. Upsaly se pod slib, že se budou o knížky hezky starat do pamětní knihy a za odměnu dostaly VIP průkazku na jeden rok do knihovny zdarma, šerpu a také knížku z projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

fotodokumentace: kun-in.rajce.idnes.cz/Pasovani_prvnacku_na_ctenare_2017/

 • 27.6.2017     POSEZENÍ S DEVÁŤÁKY V KNIHOVNĚ

Již tradicí se stalo posezení vedení obce Kunín s posledním ročníkem základní školy. V místní knihovně bylo přichystáno malé pohoštění pro naše náctileté. Společně jsme probrali plány do budoucích let.

 • 18.8.2017     SPANÍ V KNIHOVNĚ

V pátek 18.8.2017 se uskutečnilo již počtvrté spaní v knihovně. Tato akce probíhá již od roku 2013, kdy jsme vynechali pouze ročník 2015 z důvodu rekonstrukce prostor knihovny.

Celkem se přihlásilo 20 dětských nocležníků. V programu bylo opékání párků na místním výletišti společně s volnou zábavou. Poté následovala cesta do parku na Zámecký kinematograf, kde jsme shlédli rodinný film Špunti na vodě. Po filmovém představení nás čekala zpáteční cesta temným Kunínem.  Naši knihomolové hledali indicie, které jsme pak v knihovně rozšifrovali. Díky nim byl nalezen ve sklepení sladký poklad. Po dvanácté hodině jsme se někteří uchýlili ke spánku. Ještě kolem třetí hodiny však bylo v některých hloučcích stále rušno.

Ráno jsme posnídali a rozloučili jsme se. Tak za rok zase opět v knihovně

 

fotodokumentace: kun-in.rajce.idnes.cz/Knihospani_2017/

 • ZÁŘÍ - MĚSÍC OBALOVÁNÍ KNIH  

V měsíci září jsme vyzkoušeli pro naše nejen čtenáře uspořádat měsíc obalování knih. Někteří tuto službu uvítali a doufejme, že v příštím roce se opět uskuteční.

 • 24.10.2017     ŠKOLNÍ DRUŽINA V KNIHOVNĚ - DOPRAVA

Další beseda, tentokráte na téma doprava. Společně s dětmi jsme si přečetli příběh z policejních pohádek a povídali jsme si o situacích, které by mohly nastat.

 • 25.10.2017     NÁVŠTĚVA MŠ RYBIČKY - SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU

Malí žáčci přišli navštívit naši knihovnu a seznámit se s činností knihovníka.

 • 3.11.2017     BESEDA S PETROU BRAUNOVOU

 

 • 4.11.2017     PÁNI KLUCI - ZÁVODY AUTÍČEK

 

 • 2.12.2017     MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE

 

 • 13.12.2017     ZPÍVÁNÍ KOLED U STROMEČKU