Ceník služeb

ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Kuníně

Roční registrační poplatek – čtenář tento poplatek uhradí při první návštěvě v kalendářním roce

 

    Dospělí, studenti a čtenáři nad 70let

60,-Kč

    Děti a mládež do 15ti let

30,-Kč

    Právnické osoby

100,-Kč

 

Upomínky i prodlení z MVS

 

    Poplatek z prodlení

    Přesah výpůjčky 15 dnů

2,-Kč

    1.upomínka

    Přesah výpůjčky 30 dnů/nezasílá se

15,-Kč

    2.upomínka

    Přesah výpůjčky 45 dnů

30,-Kč + poštovné

    3.upomínka

    Přesah výpůjčky 60 dnů

45,-Kč + poštovné

    4.upomínka /Obecní úřad/

    Přesah výpůjčky 110 dnů

60,-Kč + poštovné

 

Poškození knižního titulu nebo ztráta

Jelikož nám knižní fond spravuje Nový Jičín účtujeme ceny ve stejné výši jako MěK NJ

 

    Stejný výtisk téhož díla

    + 15,-Kč za čárový kód

15,-Kč

    Plná cena knihy

    + 60,-Kč za nové zpracování

60,-Kč

    Pořízení vázané fotokopie

    + 15,-Kč za čárový kód

15,-Kč

 

Poškození časopisu, brožury nebo ztráta

 

    Stejný časopis

    + 10,-Kč za čárový kód

10,-Kč

    plná cena časopisu

    + 10,-Kč za čárový kód

10,-Kč

 

Ostatní poplatky

 

    MVS – poštovné a balné

Dle platného ceníku ČP

    Poškození čárového kódu

10,-Kč

    Vystavení nového průkazu /poškození, ztráta/

10,-Kč