Příloha č. 1 Knihovního řádu - Obecní knihovna v Kuníně, Kunín 69

 

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Kuníně

Roční registrační poplatek – čtenář tento poplatek obvykle hradí při první návštěvě v kalendářním roce,

Pro rok 2021 Rada obce Kunín dne 14.12.2020 usnesením č. 2020/42/4.2 (Rada obce schvaluje zrušení ročního poplatku pro čtenáře a ukládá vyhotovit nový knihovní řád obecní knihovny v Kuníně a předložit jej ke schválení)schválila zrušení tohoto poplatku.

Dospělí

0,-Kč

Děti do 15 ti let

0,-Kč

Držitelé průkazu ZTP, ZTPP (po předložení) a uživatelé nad 70 let

0,-Kč

Studenti (do 26 let po předložení studijního průkazu)

0,-Kč

Jednorázová registrace (je vázána na jednu návštěvu)

0,-Kč

Upomínky a sankční poplatky

Předupomínka

Pouze e-mailové upozornění

zdarma

1. upomínka

Přesah výpůjčky 15 dnů/nezasílá se

20,-Kč

2. upomínka

Přesah výpůjčky 30 dnů

40,-Kč

3. upomínka

Přesah výpůjčky 45 dnů

60,-Kč

4. upomínka

Přesah výpůjčky 60 dnů

100,-Kč

5.upomínka /upomínací dopis/

Přesah výpůjčky 110 dnů

150,-Kč

Pro vybírání sankčních poplatků za upomínky je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomíky

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Poštovné a balné MVS (jeden dokument)

80,-Kč

Poplatek z prodlení MVS za každý započatý týden a každý titul

20,-Kč

Poštovné a balné pro žádající knihovny

50,-Kč

Ztráty a náhrady škod

Vystavení nového čtenářského průkazu (poškození, ztráta)                               20,-Kč

Poškození čárového kódu                                                                              15,-Kč

Ztráta, poškození knihy

Náhrada ve výši plné ceny knihy

+ 60,-Kč úhrada za zpracování

Dodání stejného titulu

+ 60,-Kč úhrada za zpracování

Pořízení vázané brožované knihy (fotokopie)

+ 60,-Kč úhrada za zpracování

Ztráta, poškození časopisu, brožury

Náhrada ve výši plné ceny časopisu/brožury

+ 30,-Kč úhrada za zpracování

Dodání stejného titulu

+ 15,-Kč úhrada čárového kódu

O způsobu náhrady škody rozhoduje pracovník knihovny po dohodě se čtenářem

 

V Kuníně dne 07.01.2021

Markéta Kuběnová