Akce rok 2017

  • 8.2. - 10.2.2017     Revize knihovního fondu

V knihovně proběhla revize knihovního fondu, kdy byl překontrolován stav knižních titulů a jeho zařazení do čtenářských kategorií. Nápomocni byli pracovníci Novojičínské knihovny a také pracovníci obecního úřadu. Knihovna děkujie za pomoc při přípravě i při samotné revizi a následně pak při opětovném úklidu knihovny.

  • 17.02.2017    NÁVŠTĚVA ZASTUPITELŮ OBCE PALKOVICE

V obci Palkovice zvažují dát své knihovně nový kabátek - z tohoto důvodu se k nám přijelo podívat pro inspiraci Palkovické zastupitelstvo. Jak pan Místostarosta napsal byla návštěva pro jejich stranu inspirativní.

Jsme rádi, že se naše knihovna líbí a přejeme mnoho úspěchů při realizaci do Palkovic.

 

  • 21.02.2017 BESEDA POVODNĚ

Příznačně v období přicházející jarní oblevy jsme se v naší knihovně sešli na besedě na téma povodně. Zástupce humanitární organizace Člověk v tísni, pan Jelínek si připravil zajímavý výklad o příčinách povodně, které souvisejí s dlouhodobým hospodařením s vodou v krajině, o protipovodňových opatřeních, o rizicích povodně a následném odstraňování škod, ale hovořil také o tom, jak se na povodeň připravit z dlouhodobého hlediska s cílem eliminovat možné škody. Dozvěděli jsme se například co je to tzv. povodňová paměť. Povodňová paměť je období, po jehož uplynutí lidé, kteří povodeň zažili, na ni „zapomenou“ a špatné vzpomínky se obrousí. Uvádí se, že toto období trvá sedm let. Zkusili jsme si také vyjmenovat nejdůležitější kroky, které je potřeba udělat, když se dozvíte, že na evakuaci máte pouhých 30 minut.

 

  • 25.02.2017 MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

Dne 25. února jsme uspořádali v místní tělocvičně základní školy - Maškarní karneval pro děti. Celkově se dostavilo 281 osob (mimo pořadatele). Po celý den hrál DJ Machy a program zajišťovala Vendula (Ostřanská) Pavlicová [Zumba s Vendou http://www.zumbasvendou.cz/]. Ihned na začátku si školní družina připravila taneční vystoupení. Děti, převážně z druhé třídy, nám předvedly, jak to umí, na parketě rozbalit J. Navštívili nás Mickey a Minnie a také Mimoň a všichni společně se zapojili do našeho maškaření a soutěžení.

Každý dětský návštěvník dostal koblížek od Sdružení rodičů. Nechyběla také tombola, která obsahovala cca 150 cen. Masky byly opravdu překrásné a musíme pochválit všechny účinkující. Hodnotili jsme celkem 9 masek. Děti byly rozděleny u vstupu do tří věkových kategorií a v každé z kategorií byly vybrány 3 nejlepší. Hodnocení masek prováděli moderátoři dne. Vendulka Zumbulka navíc ohodnotila tři nejlepší tanečníky, kteří dostali také malou odměnu. Všem oceněným mnohokrát gratulujeme a těšíme se v dalším roce opět na viděnou.

Velké poděkování patří všem, jež se zapojili do našich příprav ať již tomboly, sálu apod. Sponzoři byli mnohdy štědří a za jejich podporu taktéž děkujeme. Velký dík patří škole, obci, pořadatelům a všem, kteří se zapojují k pomoci bez jakékoliv povinnosti.

 

fotodokumentace: kun-in.rajce.idnes.cz/Maskarni_karneval_pro_deti_2017/

  • 16.3.2017 SENIORKLUB PROMÍTÁNÍ FILMU ROK NA VSI

Místní Seniorklub pořádal v naší knihovně pravidelné setkání všech členů. Při této příležitosti byl promítán filmový sestřih s názvem Rok na vsi o naší obci Kunín.

www.youtube.com/watch?v=SAYyWzJeGro

 

 

  • 23.3.2017    ČERNÁ KRONIKA ANEB ZE SOUDNÍCH SÍNÍ

Našim kunínským seniorům, byla představena kniha výše uvedeného názvu, jež vydalo Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, která formou dvanácti příběhů  informuje o základních zásadách bezpečného chování a nejčastějších případech páchaných na seniorech.

Do prostor místní, Obecní knihovny v Kuníně, kde se beseda uskutečnila dorazilo 22 osob.

Zástupce Policie ČR pan Tomáš Zbranek (kunínský rodák), poutavým výkladem zaujal naše převážně letité spoluobčany, které seznámil se základními pravidly bezpečnosti. Došlo také na názorné ukázky a byly uřesněny mnohé dotazy.