Obecní knihovna Kunín

POPLATKY 2024

 

Přejeme našim čtenářům vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Informujeme čtenáře o nových poplatcích v roce 2024. 

S platností od 1.1.2024 budou vybírány registrační poplatky a pokuty za upomínky viz níže.

<span style="font-size:22.0pt;line-height:107%; Times New Roman" "="">Registrační poplatek:

dospělí  a studenti nad 15 let         …  100 Kč/rok

 

děti do 15 let                               …    60 Kč/rok

 

 Rada obce Kunín schvaluje dne 4.12.2023 ceník placených služeb a poplatků s platnostím
od 1.1.2024

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Kuníně

Roční registrační poplatek – čtenář tento poplatek obvykle hradí při první návštěvě v kalendářním roce,

Dospělí

100,-Kč

Děti do 15 ti let

60,-Kč

Upomínky a sankční poplatky

Předupomínka

Pouze e-mailové upozornění

zdarma

1. upomínka

Přesah výpůjčky 15 dnů/nezasílá se

20,-Kč

2. upomínka

Přesah výpůjčky 30 dnů

40,-Kč

3. upomínka

Přesah výpůjčky 45 dnů

60,-Kč

4. upomínka

Přesah výpůjčky 60 dnů

100,-Kč

5.upomínka /upomínací dopis/

Přesah výpůjčky 110 dnů

150,-Kč

Pro vybírání sankčních poplatků za upomínky je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoli doručení upomíky

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Poštovné a balné MVS (jeden dokument)

80,-Kč

Poplatek z prodlení MVS za každý započatý týden a každý titul

20,-Kč

Poštovné a balné pro žádající knihovny

50,-Kč

Ztráty a náhrady škod

Vystavení nového čtenářského průkazu (poškození, ztráta)  ..........................................20,-Kč

Poškození čárového kódu                 ............................... ...........................................15,-Kč

Ztráta, poškození knihy

Náhrada ve výši plné ceny knihy

+ 60,-Kč úhrada za zpracování

Dodání stejného titulu

+ 60,-Kč úhrada za zpracování

Pořízení vázané brožované knihy (fotokopie)

+ 60,-Kč úhrada za zpracování

Ztráta, poškození časopisu, brožury

Náhrada ve výši plné ceny časopisu/brožury

+ 30,-Kč úhrada za zpracování

Dodání stejného titulu

+ 15,-Kč úhrada čárového kódu

O způsobu náhrady škody rozhoduje pracovník knihovny po dohodě se čtenářem

 

 

 

 

Informujeme občany, že ve dnech 3.7. - 7.7.2023 bude UZAVŘEN Obecní úřad i knihovna!

OD 3.10.2022 JSME JIŽ V PROVOZU - 

NA TELEFONNÍM ČÍSLE KNIHOVNY 721 459 505 MŮŽETE DOMLUVIT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE. 

UPOZORŇUJEME, ŽE SE STÁLE NA BUDOVĚ PRACUJE, BUĎTE OBEZŘETNÍ A DBEJTE NA SVÉ ZDRAVÍ. 

Přístup je umožněn od levé strany kolem zelených unimobuněk do zadní části dvorku - k výtahu

 

 

 
 
 

 

Naše knihovna pokračuje stále v režimu bez poplatku.   

Pro rok 2021 i 2022 schválila rada obce Kunín nulový poplatek pro naše čtenáře.

Přijďte si vypůjčit knihu a užívejte si "DVA ROKY POPLATKOVÝCH PRÁZDNIN" :)

 

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky knihovny, že vchod do knihovny je pouze výtahem z boční strany budovy.

Realizace opravy budovy zahájena 20.9.2021 (trvání cca 18 měsíců). 

Je možné, že se může půjčovní doba (pondělí a středa) náhle změnit. 

Proto je vhodné, si návštěvu domluvit na tel.: 721 459 505. 

        vstup do knihovny levá část budovy - žlutá brána - doprava

        výtahová šachta do prostor knihovny

MÁTE RÁDI VÝZVY?!?

Což takhle zdolat ČTENÁŘSKOU VÝZVU?! 
Již několikrát byla vyhlášena tzv. Čtenářská výzva. V loňském roce (2021) se účastnilo a zároveň evidovalo na webových stránkách 11 368 uživatelů Databáze knih.  

Více o nové čtenářské výzvě zde: www.databazeknih.cz/vyzva?rok=2022

 
a zde jsou základní témata nové výzvy:
 
1. Kniha (od autora) z mého dětství
2. Kníha, v níž je postava na útěku / skrývá se
3. Kniha od afrického autora
4. Kniha, jejíž děj se odehrává na horách
5. Kniha, jejíž postava má fyzickou indispozici
6. V pořadí čtvrtá autorova kniha vydaná v ČR
7. Knihoa, jejíž autor je o 22 let starší než já
8. Kniha autora, který prožil 1. světovou válku
9. Kniha s předmluvou
10. Kniha, jejíž název neobsahuje písmeno "a"
11. Kniha, která má na obálce strom
12. Kniha s tématem nešťastné lásky
13. Kniha od držitele Ceny Franze Kafky
14. Literatura faktu
15. Kniha, s méně než 22 hodnoceními na Databázi knih
16. Kniha, jejíž autor už nežije
17. Kniha, která má více než 333 stran
18. Kniha, jejíž hlavní hrdina pije kávu
19. Kniha, jejíž autor je novinář
20. Kniha poprvé vydaná v roce 2022 (nová kniha)
 
Pokud neznáte a chcete se účastnit - neváhejte
 
 
 

ODKAZ NA FOTOGRAFIE Z NAŠICH AKCÍ

 

kun-in.rajce.idnes.cz/

 

Do knihovny nejen pro knihu!

V mnoha knihovnách se již nepůjčují pouze knihy, ale také deskové hry. Hry jsou stále populárnější, rozvíjejí logické myšlení, trénují paměť, rozšiřují vědomosti, ale hlavně sbližují rodinu a přátele. Také naše knihovna nabízí k vypůjčení pár her  - Ubongo, Quarto, Osadníci z Katanu a další.

 

Frňákovník kunínský - pohádka o žlutém nejablku

Před mnoha a mnoha lety žila v naší vesnici jedna hodná hraběnka Maruška, která měla ráda všechny lidi a jen když to trošku šlo, tak se snažila jejich těžký život ulehčovat. Ze světa přivážela různé zajímavé rostliny, které byly prospěšné pro lidi a z kterých měli užitek. A tak se stalo, že z jedné cesty přivezla žluté plody, které se podobaly jablku, nebo hrušce, ale nebyly tím ani oním. Ty plody rostly na rosltlině, která se jmenovala kdouloň. Byl to malý keř, nebo také někdy malý stromek. Pocházel z daleké země, kde je moc teplo. Ta země se jmenovala Persie.

Semínka z plodů byla velice vzácná a samotná hraběnka Maruška je pečlivě uložila tak, aby je myšky nesnědly. Až skončí zima a země rozmrzne, zasadí je.

Jednou nechala ve vesnici rozšířit zprávu, že ten, kdo by poškodil tyto rostliny, bude trvdě potrestán. Byla to věc věru nevídaná, kterou nikdo nepamatoval. Všichni se divili a říkali si, že to musí být velká vzácnost, když hrozí takové tvrdé tresty...

Po tuhé zimě, kdy napadlo mnoho sněhu, přišlo jaro a sama hraběnka semínka zasadila. Mnoho jich vyklíčilo a po celý rok se o ně společně s hraběnkou starali zámečtí zahradníci. Vesničané se k oplocenému políčku neodvážili ani přiblížit, aby je náhodou nepostihl nějaký trest. Uběhl jeden rok, druhý a třetí se objevily první květy. Byly růžové a ti co je viděli, říkali, cože to je za vzácnost, když mají jen takový obyčejný květ. Když okvětní lístky spadly pod keře, vypadalo to, jakoby se zima znovu vrátila. Všude bylo bílo.

Léto bylo teplé, úroda bohatá a i na těch vzácných keřích dozrávaly žluté plody. Takové, jaké vesničané viděli před třemi lety, když je hraběnka Maruška přivezla.

Ve vesnici žila rodina mlynáře Skopala a ta měla mnoho dětí. Jedním z nich byl zvídavý klučík Karel. Všichni ho měli rádi, ale ta jeho zvědavost mu nedala spát. Rodiče mu vyprávěli o té velké vzácnosti a také o hrozbě trestů, které vyhlásila paní hraběnka, pokud by někdo keře polámal nebo dokonce si odnesl ten vzácný žlutý plod, který připomínal jablko, nebo hrušku.

Jednou se to stalo. Venku bylo počasí, že by ani psa nevyhnal, jak se říkávalo. To ale nevadilo malému Karlíkovi, který se potajmu dostal z domu, a když přišel k políčku a viděl, že nikdo není poblíž, přelezl plot a jednu kdouli utrhl. Schoval ji pod košili a pelášil k domovu. Zalezl do svého koutku a chvíli si ten plod prohlížel. Byl trošku chlupatý, ale jak ho otřel rukou, byl hladký a krásně voněl.

Nedalo mu to a po chvíli se zakousl. Bylo to tvrdé a  vůbec to nebylo dobré, ale to mu nevadilo. Najednou však začal mít divný pocit. Začal ho svědit nos a zdálo se mu, že i nějak roste. Po chvilce vše ustalo. Karlík se uklidnil a kdouli zahodil se slovy, že mu vůbec nechutná.

Sešel dolů za ostatními a ti s údivem vykřikli. "Co se ti stalo Karlíku? Vždyť ty máš nos jako mrkev," divili se maminka s tatínkem. Moc se mu sice nechtělo, ale vše jim teď na sebe pověděl. "No nic. Musíme počkat do rána a potom se vypravíme do zámku za hraběnkou Maruškou. Snad nám poradí, "řekl tatínek.

Tak se i stalo. Na druhý den šel tatínek, maminka a malý Karlík k hraběnce. Služebnictvo je přivedlo do velkého sálu, kde v křesle zámecká paní seděla. Když spatřila kluka s velkým nosem, hned věděla, proč přichází. "Vy víte, že pod těžkými tresty jsem zakázala cokoliv činit špatného, neboť jsem vás chtěla uchránit od toho, co se stalo vašemu synovi. Nebuďte však smutní. Každý bol čas zahojí. Až váš synek dospěje, bude vypadat jako každý druhý," prohlásila hraběnka a ještě v tentýž den nechala vyhlásit, že kdo kousne do nezralého plodu, bude postižen tím, že mu naroste červený nos. A ten mu zůstane mnoho let.

A tak vesničané konečně pochopili, proč hraběnka pod přísnými tresty zapověděla poškozovat onu rostlinu a jíst její plody. A vy děti víte, jak je důležité poslouchat, co nám říkají maminka s tatínkem.

Od těch dob se říká, že v Kuníně nerostou obyčejné kdoule, ale Frňákovník kunínský.

Z titulu Příběhy našich kronik ...z MAS Regionu Poodří

Kunínská omalovánka:

REKONSTRUKCE NAŠÍ KNIHOVNY

DÍKY PODPOŘE EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A ROP MORAVSKOSLEZSKA

Dne 22.06.2015 byla knihovna uzavřena. Začalo se náročné stěhování, kdy byla v plánu rekonstrukce prostor knihovny, spolu s výstavbou nového výtahu a sociálního zařízení.

Ve dnech 07. a 08.09.2015 byla pro naše čtenáře knihovna otevřena po oba dny od 8:00 do 18:00 hodin čtenáři si tak mohli vyměnit tituly a poté se opět pokračovalo v další části rekonstrukce

Dne 9.11.2015 byla knihovně opět otevřena pro veřejnost.

fotografie z rekonstrukce na tomto odkaze: 

kun-in.rajce.idnes.cz/Knihovna_rekonstrukce/

Cena Knihovna roku - 3. místo

vyhlášení proběhlo - dne 8.10.2015 v Praze

DĚKUJEME ZA  PŘEKRÁSNÉ TŘETÍ MÍSTO A GRATULUJEME VŠEM OCENĚNÝM KNIHOVNÁM.

Naše knihovna očima hodnotitelské komise: je založena na vemi dobré a těsné spolupráci s obcí, jejíž podpora je nejlépe vyjádřena především výjimečně zdařilou rekonstrukcí - funkční řešení, design, barevnost i vybavení činí z knihovny nepochybně jednu z nejkrásnějších obecních knihoven v ČR. Knihovna je také zajímavá i svou činností s důrazem na práci s dětmi. Knihovna usiluje o mezigenerační spolupráci v obci.

Budeme i nadále pokračovat v započaté práci a těšíme se na všechny v našich nově zrekonstruovaných prostorech (rekonstrukce, která stále probíhá je před finálním dokončením a my se již nemůžeme dočkat na znovuotevření).

                                                                                                                                                                       Za Obecní knihovnu v Kuníně: Markéta Kuběnová

A zde informace k soutěži:

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury ( https://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-oceneni/default.htm ). Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Je udělována v kategoriích "základní knihovna" a "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Předchůdcem ceny bylo stejnojmenné ocenění, udělované od roku 2000 profesní organizací Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

V kategorii "základní knihovna" jsou knihovny zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku ( https://www.vesniceroku.cz ), vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Programu obnovy venkova ( https://eagri.cz/public/eagri/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007 )

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a ke zvýšení jejich prestiže.

Vesnicí roku Moravskoslezského kraje je Kunín

V letošním 21. ročníku soutěže Vesnice roku usilovalo o získání titulu „Vesnice Moravskoslezského kraje 2015“ osm obcí.

Nositelem titulu je obec Kunín, která tak postupuje do kola celostátního.

Obec Kunín hodnotící komisi zaujala dlouhodobým koncepčním přístupem k rozvoji obce, uchováním paměti místa, jehož historie se promítá do současnosti. Dále komise ocenila začlenění dětí a mládeže do života vesnice, rozvíjení občanské a vesnické pospolitosti, která je dobrým vkladem do rozvoje obce v následujících letech. 

O získání titulu v našem regionu letos usilovalo 8 obcí - Hlavnice, Kunín, Otice, Slavkov, Služovice, Stěbořice, Těrlicko, Uhlířov. Krajská hodnotitelská komise v termínu od 8. do 10. června obce navštívila a posuzovala úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a také koncepční dokumenty a  připravované záměry a technologie v obci. Stanovila výsledné pořadí obcí na prvním až třetím místě, vítězná obec obdrží Zlatou stuhu a právo užívat titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015. Další ocenění, která komise měla možnost udělit je Modrá stuha za společenský život, Cenu naděje pro živý venkov, Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova a diplomy.

Výsledky 21. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku 2015:

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2015 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015“ – obec Kunín, okres Nový Jičín

Modrá stuha za společenský život - obec Slavkov, okres Opava

Komise rozhodla o udělení těchto mimořádných ocenění:

2. místo v krajské soutěži - obci Hlavnice, okres Opava

3. místo v krajské soutěži - obci Služovice, okres Opava

Cena naděje pro živý venkov - obci Stěbořice, okres Opava

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obci Kunín, okres Nový Jičín

Diplom za podporu volnočasových a sportovních aktivit - obci Těrlicko, okres Karviná

Diplom za podporu tradic venkova - obci Uhlířov, okres Opava

Diplom za občanskou pospolitost - obci Otice, okres Opava

Zlatá cihla

Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby - obci Hlavnice za obnovu a údržbu bývalé sýpky dnes hasičské zbrojnice

Kategorie C – nové venkovské stavby - obci Otice za nově vybudovanou smuteční síň

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Mezi spoluvyhlašovatele soutěže patří Kancelář prezidenta republiky, ministerstvo kultury, ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje v případě krajských kol soutěže.

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění obcím krajského kola soutěže se bude konat 31. července v Kuníně.  Vítěze celostátního kola a nositele titulu „Vesnice roku 2015“ oznámí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 19. září 2015 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Letošního ročníku soutěže se z celé České republiky zúčastnilo 210 obcí.

Vítejte na internetových stránkách Vaší knihovny!

Co zde určitě najdete?

Stránky Vám představí knihovnu a služby, které nabízí.

Informují Vás o aktuálním dění, jako jsou akce v knihovně nebo novinky v našem knihovním fondu.

Představí Vám zajímavé projekty, které Vám pomohou vybírat si knihy přesně pro sebe „na míru“ a kde můžete potkávat spřízněné čtenářské duše.

Pomohou Vám najít knihovnu, nebo se na nás přímo obrátit.

Doufáme, že zde snadno najdete vše, co hledáte a bude Vám zde příjemně - jako při samotné návštěvě knihovny.

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni!

Potěší nás například:

  • jakékoliv návrhy na jejich zlepšení,
  • nápady na akce a hosty,
  • tipy na nové knihy či časopisy, které Vám doposud ve fondu chybí.

Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.

Vaše knihovnice Markéta Kuběnová