Přejeme všem čtenářům a návštěvníkům knihovny

KOUZELNÉ VÁNOCE :)

UPOZORŇUJEME NA PRÁZDNINOVÉ UZAVŘENÍ KNIHOVNY POUZE V OBDOBÍ OD 7.8. - 18.8.2017

 

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ PEČENÍ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU "POODŘÍ"

STATISTIKA NAŠÍ KNIHOVNY PRO ROK 2016

 

Statistika za období od 1.1.2016 do 31.12.2016

 

Celkový počet registrovaných čtenářů je pro rok 2016 - 157

návštěvy čtenářů  - 2.388

věkové rozmezí        počet čtenářů            počet návštěv v daném období

do 15-ti let                       52                                  708

16 - 19 let                         6                                    69

20 - 29 let                         4                                    38

30 - 39 let                        10                                   87

40 - 49 let                        10                                  116

50 - 59 let                        13                                  117

60 - 69 let                        18                                  222

70 - 79 let                        16                                  191

nad 80 let                          4                                    47

nevyplněno                       24                                  793

 

Vypůjčeno bylo celkem 12.473 titulů z toho  11.202 knih a 1.271 časopisů

 

Dospělí                                                     Mládež

beletrie 8.151                                           beletrie 1.269

naučná 913                                              naučná 869

celkem 9.064                                            celkem 2.138

POZVÁNKA NA

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU BESEDU

POVODNĚ

DNE 21.2.2017 OD 17:00 HODIN

V MÍSTNÍ OBECNÍ KNIHOVNĚ V KUNÍNĚ

 


Obecní knihovna v Kuníně

přeje všem překrásný Vánoční čas

a vstup do Nového roku, dle Vašich vytoužených představ.

Děkujeme za spolupráci v roce 2016

a těšíme se v nadcházejícím roce,

opět v knihovně, NA SHLEDANOU.

Markéta Kuběnová

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

 

Poslední vypůjční den je ve středu 21.12.2016

V Novém roce se na Vás opět těšíme již od 2.1.2017

Mikulášské odpoledne

Dne 3.12.2016 Na místním výletišti za Kinem bylo pořádáno Sdružením rodičů společně s Obcí Kunín odpoledne plné zážitků. Vypouštění balónků, návštěva z nebe a pekla, drobné občerstvení, minijarmark, promítání filmu "Rok na vsi" a hlavně slavnostní otevření dětského hřiště.

 

fotografie k prohlédnutí na tomto odkaze:

kun-in.rajce.idnes.cz/Mikulasske_odpoledne_2016/

PÁNI KLUCI 2016

Sportovní klání autíček na dálkové ovládání se uskutečnilo v sobotu 12.11.2016 v prostorech před ZŠ Kunín.

Den byl sychravý, ale i přes nepřízeň počasí se nás sešlo 19 startujících.

 

Bylo uděleno celkem devět medajlí ve třech věkových kategoriích a jedna medajle pro jednoho odvážlivce dospěláka, který trasu také zdolal společně s dětmi.

 

Odpoledne bylo zpestřeno díky jednomu z tatínků, který některé z dětí také povozil. I takové silné vozy jsme mohli na letošních Pánech klucích shlédnout :)

 

Děkujeme všem za přízeň a opět někdy příště se na Vás opět Těšíme

 

Markéta Kuběnová

 

Fotografie ke shlédnutí na odkaze:

kun-in.rajce.idnes.cz/Pani_kluci_2016/

 

SPANÍ V KNIHOVNĚ – TENTOKRÁTE TROCHU JINAK

Na poslední prázdninový pátek 26. 8. 2016 jsme opětovně v rámci knihovny uspořádali spaní v knihovně. Nespali jsme přímo v knihovně, ale v prostorech místního výletiště, kde jsme si postavili celkem devět stanů. Po setmění byl přichystán program, kdy děti po skupinkách putovaly po světýlkách za kamarády z knížek. Čekala na ně čarodějnice Hexenpóra, Pipi Punčocha a také Harry Potter. Putovníci odpovídali na dané otázky, za které pak dostali několik korálků. Společnými silami poté navlékali náhrdelník, který patřil zatoulané Mořské Panně. Ta děti obdarovala sladkou odměnou. Poté si všechny pohádkové bytosti s námi i zatancovaly.

Jelikož jsme byli nuceni naši diskopárty ukončit, pokračovali jsme vypravováním příběhů u šlehajících plamenů ohně a společně jsme si přečetli knížku „O hrůzném padouchu Manfredovi“. O půlnoci děti zalezly do svých stanů a dospěláci drželi stráž až do ranních hodin.

Ráno sladká snídaně, úklid a alou domů.

 

Příště opět na shledanou se těší Vaše knihovna a spolu sní také další dobrovolníci

Děkujeme všem 19-ti dětským účastníkům a také jejich rodičům za pomoc při výstavbě stanů a také děkujeme nejen maminkám, jež napekly mnoho dobrůtek. Děkujeme pořadatelům a spolupořadatelům a také paní fotografce.

 

Fotografie na odkaze: http://kun-in.rajce.idnes.cz/Knihospani_stanovani_26.8.2016/

PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ - KNIHOMOLNÍ ÚTERKY

Opět jsme se snažili zpestřit prázdninové období tzv. knihomolními úterky. Celkem čtyři úterky v období prázdnin (12. 7., 26. 7., 9. 8. a 30. 8. 2016), jsme si zpříjemnili tvořením a hraním her. Čerpali jsme převážně z knih, jež jsou nám k dispozici v místním fondu.

První knihomoly jsme tvořili vlastní bludiště a také jsme si hráli na rybáře. Pak následovala soutěž v postavení nejvyššího komínu z nafouknutých balónků.

Druhé knihomoly jsme vyzkoušeli mnoho pokusů. Některé se i zdařily. Knihovna přežila ve zdraví :)

Třetí knihomoly byly ve znamení sportu. Pro naše aktivity jsme využili prostor místního výletiště a také školního hřiště.

Čtvrté knihomoly byly vodní. V knihovně jsme malovali vodovými barvami a poté jsme se přesunuli opět do prostor výletiště, kde jsme měli nejrůznější soutěžní aktivity spojené s vodou.

 

Fotografie z knihomol na tomto odkaze:

kun-in.rajce.idnes.cz/Knihomolni_uterky_2016/

Frňákovník kunínský - pohádka o žlutém nejablku

Před mnoha a mnoha lety žila v naší vesnici jedna hodná hraběnka Maruška, která měla ráda všechny lidi a jen když to trošku šlo, tak se snažila jejich těžký život ulehčovat. Ze světa přivážela různé zajímavé rostliny, které byly prospěšné pro lidi a z kterých měli užitek. A tak se stalo, že z jedné cesty přivezla žluté plody, které se podobaly jablku, nebo hrušce, ale nebyly tím ani oním. Ty plody rostly na rosltlině, která se jmenovala kdouloň. Byl to malý keř, nebo také někdy malý stromek. Pocházel z daleké země, kde je moc teplo. Ta země se jmenovala Persie.

Semínka z plodů byla velice vzácná a samotná hraběnka Maruška je pečlivě uložila tak, aby je myšky nesnědly. Až skončí zima a země rozmrzne, zasadí je.

Jednou nechala ve vesnici rozšířit zprávu, že ten, kdo by poškodil tyto rostliny, bude trvdě potrestán. Byla to věc věru nevídaná, kterou nikdo nepamatoval. Všichni se divili a říkali si, že to musí být velká vzácnost, když hrozí takové tvrdé tresty...

Po tuhé zimě, kdy napadlo mnoho sněhu, přišlo jaro a sama hraběnka semínka zasadila. Mnoho jich vyklíčilo a po celý rok se o ně společně s hraběnkou starali zámečtí zahradníci. Vesničané se k oplocenému políčku neodvážili ani přiblížit, aby je náhodou nepostihl nějaký trest. Uběhl jeden rok, druhý a třetí se objevily první květy. Byly růžové a ti co je viděli, říkali, cože to je za vzácnost, když mají jen takový obyčejný květ. Když okvětní lístky spadly pod keře, vypadalo to, jakoby se zima znovu vrátila. Všude bylo bílo.

Léto bylo teplé, úroda bohatá a i na těch vzácných keřích dozrávaly žluté plody. Takové, jaké vesničané viděli před třemi lety, když je hraběnka Maruška přivezla.

Ve vesnici žila rodina mlynáře Skopala a ta měla mnoho dětí. Jedním z nich byl zvídavý klučík Karel. Všichni ho měli rádi, ale ta jeho zvědavost mu nedala spát. Rodiče mu vyprávěli o té velké vzácnosti a také o hrozbě trestů, které vyhlásila paní hraběnka, pokud by někdo keře polámal nebo dokonce si odnesl ten vzácný žlutý plod, který připomínal jablko, nebo hrušku.

Jednou se to stalo. Venku bylo počasí, že by ani psa nevyhnal, jak se říkávalo. To ale nevadilo malému Karlíkovi, který se potajmu dostal z domu, a když přišel k políčku a viděl, že nikdo není poblíž, přelezl plot a jednu kdouli utrhl. Schoval ji pod košili a pelášil k domovu. Zalezl do svého koutku a chvíli si ten plod prohlížel. Byl trošku chlupatý, ale jak ho otřel rukou, byl hladký a krásně voněl.

Nedalo mu to a po chvíli se zakousl. Bylo to tvrdé a  vůbec to nebylo dobré, ale to mu nevadilo. Najednou však začal mít divný pocit. Začal ho svědit nos a zdálo se mu, že i nějak roste. Po chvilce vše ustalo. Karlík se uklidnil a kdouli zahodil se slovy, že mu vůbec nechutná.

Sešel dolů za ostatními a ti s údivem vykřikli. "Co se ti stalo Karlíku? Vždyť ty máš nos jako mrkev," divili se maminka s tatínkem. Moc se mu sice nechtělo, ale vše jim teď na sebe pověděl. "No nic. Musíme počkat do rána a potom se vypravíme do zámku za hraběnkou Maruškou. Snad nám poradí, "řekl tatínek.

Tak se i stalo. Na druhý den šel tatínek, maminka a malý Karlík k hraběnce. Služebnictvo je přivedlo do velkého sálu, kde v křesle zámecká paní seděla. Když spatřila kluka s velkým nosem, hned věděla, proč přichází. "Vy víte, že pod těžkými tresty jsem zakázala cokoliv činit špatného, neboť jsem vás chtěla uchránit od toho, co se stalo vašemu synovi. Nebuďte však smutní. Každý bol čas zahojí. Až váš synek dospěje, bude vypadat jako každý druhý," prohlásila hraběnka a ještě v tentýž den nechala vyhlásit, že kdo kousne do nezralého plodu, bude postižen tím, že mu naroste červený nos. A ten mu zůstane mnoho let.

A tak vesničané konečně pochopili, proč hraběnka pod přísnými tresty zapověděla poškozovat onu rostlinu a jíst její plody. A vy děti víte, jak je důležité poslouchat, co nám říkají maminka s tatínkem.

Od těch dob se říká, že v Kuníně nerostou obyčejné kdoule, ale Frňákovník kunínský.

Z titulu Příběhy našich kronik ...z MAS Regionu Poodří

Kunínská omalovánka:

 

 

STATISTIKA NAŠÍ KNIHOVNY PRO ROK 2015

 

Statistika za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

 

Celkový počet registrovaných čtenářů je pro rok 2015 - 144

návštěvy čtenářů  - 1.590

věkové rozmezí        počet čtenářů            počet návštěv v daném období

do 15-ti let                       63                                  446

16 - 19 let                         6                                    52

20 - 29 let                         7                                    24

30 - 39 let                         9                                    63

40 - 49 let                        10                                   78

50 - 59 let                        12                                  100

60 - 69 let                        16                                  165

70 - 79 let                        14                                  128

nad 80 let                          3                                    34

nevyplněno                        4                                   500

 

Vypůjčeno bylo celkem 10.136 titulů z toho  9.310 knih a 826 časopisů

 

Dospělí                                                     Mládež

beletrie 6.850                                            beletrie 916

naučná 861                                               naučná 683

celkem 7.711                                            celkem 1.599

REKONSTRUKCE NAŠÍ KNIHOVNY

DÍKY PODPOŘE EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A ROP MORAVSKOSLEZSKA

Dne 22.06.2015 byla knihovna uzavřena. Začalo se náročné stěhování, kdy byla v plánu rekonstrukce prostor knihovny, spolu s výstavbou nového výtahu a sociálního zařízení.

Ve dnech 07. a 08.09.2015 byla pro naše čtenáře knihovna otevřena po oba dny od 8:00 do 18:00 hodin čtenáři si tak mohli vyměnit tituly a poté se opět pokračovalo v další části rekonstrukce

Dne 9.11.2015 byla knihovně opět otevřena pro veřejnost.

fotografie z rekonstrukce na tomto odkaze: kun-in.rajce.idnes.cz/Knihovna_rekonstrukce/

Cena Knihovna roku - 3. místo

vyhlášení proběhlo - dne 8.10.2015 v Praze

DĚKUJEME ZA  PŘEKRÁSNÉ TŘETÍ MÍSTO A GRATULUJEME VŠEM OCENĚNÝM KNIHOVNÁM.

Naše knihovna očima hodnotitelské komise: je založena na vemi dobré a těsné spolupráci s obcí, jejíž podpora je nejlépe vyjádřena především výjimečně zdařilou rekonstrukcí - funkční řešení, design, barevnost i vybavení činí z knihovny nepochybně jednu z nejkrásnějších obecních knihoven v ČR. Knihovna je také zajímavá i svou činností s důrazem na práci s dětmi. Knihovna usiluje o mezigenerační spolupráci v obci.

Budeme i nadále pokračovat v započaté práci a těšíme se na všechny v našich nově zrekonstruovaných prostorech (rekonstrukce, která stále probíhá je před finálním dokončením a my se již nemůžeme dočkat na znovuotevření).

                                                                                                                                                                       Za Obecní knihovnu v Kuníně: Markéta Kuběnová

A zde informace k soutěži:

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury ( http://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/ceny-a-oceneni/default.htm ). Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Je udělována v kategoriích "základní knihovna" a "významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Předchůdcem ceny bylo stejnojmenné ocenění, udělované od roku 2000 profesní organizací Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

V kategorii "základní knihovna" jsou knihovny zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku ( http://www.vesniceroku.cz ), vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Programu obnovy venkova ( http://eagri.cz/public/eagri/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007 )

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a ke zvýšení jejich prestiže.

Vesnicí roku Moravskoslezského kraje je Kunín

V letošním 21. ročníku soutěže Vesnice roku usilovalo o získání titulu „Vesnice Moravskoslezského kraje 2015“ osm obcí.

Nositelem titulu je obec Kunín, která tak postupuje do kola celostátního.

Obec Kunín hodnotící komisi zaujala dlouhodobým koncepčním přístupem k rozvoji obce, uchováním paměti místa, jehož historie se promítá do současnosti. Dále komise ocenila začlenění dětí a mládeže do života vesnice, rozvíjení občanské a vesnické pospolitosti, která je dobrým vkladem do rozvoje obce v následujících letech. 

O získání titulu v našem regionu letos usilovalo 8 obcí - Hlavnice, Kunín, Otice, Slavkov, Služovice, Stěbořice, Těrlicko, Uhlířov. Krajská hodnotitelská komise v termínu od 8. do 10. června obce navštívila a posuzovala úroveň společenského života v obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu a také koncepční dokumenty a  připravované záměry a technologie v obci. Stanovila výsledné pořadí obcí na prvním až třetím místě, vítězná obec obdrží Zlatou stuhu a právo užívat titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015. Další ocenění, která komise měla možnost udělit je Modrá stuha za společenský život, Cenu naděje pro živý venkov, Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova a diplomy.

Výsledky 21. ročníku krajského kola soutěže Vesnice roku 2015:

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2015 s právem užívat titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2015“ – obec Kunín, okres Nový Jičín

Modrá stuha za společenský život - obec Slavkov, okres Opava

Komise rozhodla o udělení těchto mimořádných ocenění:

2. místo v krajské soutěži - obci Hlavnice, okres Opava

3. místo v krajské soutěži - obci Služovice, okres Opava

Cena naděje pro živý venkov - obci Stěbořice, okres Opava

Diplom za moderní knihovnické a informační služby - obci Kunín, okres Nový Jičín

Diplom za podporu volnočasových a sportovních aktivit - obci Těrlicko, okres Karviná

Diplom za podporu tradic venkova - obci Uhlířov, okres Opava

Diplom za občanskou pospolitost - obci Otice, okres Opava

Zlatá cihla

Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby - obci Hlavnice za obnovu a údržbu bývalé sýpky dnes hasičské zbrojnice

Kategorie C – nové venkovské stavby - obci Otice za nově vybudovanou smuteční síň

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Mezi spoluvyhlašovatele soutěže patří Kancelář prezidenta republiky, ministerstvo kultury, ministerstvo životního prostředí, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje v případě krajských kol soutěže.

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění obcím krajského kola soutěže se bude konat 31. července v Kuníně.  Vítěze celostátního kola a nositele titulu „Vesnice roku 2015“ oznámí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 19. září 2015 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. Letošního ročníku soutěže se z celé České republiky zúčastnilo 210 obcí.

ODKAZ NA FOTOGRAFIE Z NAŠICH AKCÍ

kun-in.rajce.idnes.cz/

/klikněte na podtržený text nebo označte pomocí pravého tlačítka na myši, zkopírujte a vložte do vyhlédávací lišty/

STATISTIKA NAŠÍ KNIHOVNY PRO ROK 2014

 

Statistika za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

 

Celkový počet registrovaných čtenářů je pro rok 2014 - 144

návštěvy čtenářů  - 2.891

věkové rozmezí        počet čtenářů            počet návštěv v daném období

do 15-ti let                       63                                  921

16 - 19 let                         4                                    28

20 - 29 let                         8                                    74

30 - 39 let                         9                                  115

40 - 49 let                        11                                 257

50 - 59 let                        12                                 119

60 - 69 let                        18                                 257

70 - 79 let                        13                                 191

nad 80 let                          3                                   58

ostatní                                                                1006

 

Vypůjčeno bylo celkem 9.957 titulů z toho  8.975 knih a 982 časopisů

 

Dospělí                                                     Mládež

beletrie 6.286                                            beletrie 1.387

naučná 764                                               naučná 538

celkem 7.050                                            celkem 1.925

Vítejte na internetových stránkách Vaší knihovny!

Co zde určitě najdete?

Stránky Vám představí knihovnu a služby, které nabízí.

Informují Vás o aktuálním dění, jako jsou akce v knihovně nebo novinky v našem knihovním fondu.

Představí Vám zajímavé projekty, které Vám pomohou vybírat si knihy přesně pro sebe „na míru“ a kde můžete potkávat spřízněné čtenářské duše.

Pomohou Vám najít knihovnu, nebo se na nás přímo obrátit.

Doufáme, že zde snadno najdete vše, co hledáte a bude Vám zde příjemně - jako při samotné návštěvě knihovny.

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni!

Potěší nás například:

  • jakékoliv návrhy na jejich zlepšení,
  • nápady na akce a hosty,
  • tipy na nové knihy či časopisy, které Vám doposud ve fondu chybí.

Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.

Vaše knihovnice Markéta Kuběnová